Referenslitteratur

Aspelin, Jonas (2005) Den mellanmänskliga vägen – Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk vägvisning. Stockholm/ Stehag: Symposion.

Backlund, Åsa, m. fl. (2012) Ensam och flyktingbarn -barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige. FoU-rapport 2012-1, Stockholm: Ineko AB.

De Los Reys, Paulina, m. fl. (2005) Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SoU 2005:41, Stockholm: Edita Nordstedts.

Freire, Paulo (1972) Pedagogy of the oppressed. London: Penguin Group.

Malmsten, Jenny (2012) I transit- ensamkommande barn berättar. FoU-rapport 2012-1, Malmö: Holmbergs.

Stretmo, Live, m. fl. (2013) Får jag vara med? Efrarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. FoU-rapport 2:2013, Göteborg: Sandstens.

Skott, Carola, red. (2004) Berättelsens teori och praktik – narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

 

Ljuset över mörka vatten

Ljuset över mörka vatten

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s