Inledning

Projektet Som broar över mörka vatten har haft som övergripande syfte att stärka människor i övergångsskeden i livet. De övergångsskeden som här står i fokus är att bli förälder, att migrera – när man lämnat sitt sociala sammanhang och ännu inte fått fotfäste i ett nytt – samt att som familj hitta tillbaka till varandra efter år av splittring.

Särskilt i de två sistnämnda fallen har brobyggare avgörande betydelse för hur man tar sig genom övergångsskedet. Med sin lekmannaexpertis, grundad i såväl självklar hemkultur som kunskap om det nya samhället och dess kultur, länkar brobyggaren det gamla och välbekanta med det nya och främmande.

Projektet tar utgångspunkt såväl i arbetssättet Pedagogisk familjedokumentation som sedan 2002 utvecklats på familjecentralen Familjehuset Trädet i Västra Frölunda, Göteborg, som i integrationsprojektet Frusna fötter. Det senare pågick 2007 – 2008 i Eslöv och Malmö.

Målgrupper är nyblivna föräldrar, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt föräldrar som själva kommit som flyktingar eller som anhöriginvandrare till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Som broar över mörka vatten har haft flera förgreningar, som i sin tur skjutit nya skott. Man kan likna projektet vid ett träd där stammen utgörs av det gemensamma, Kapitel I, och grenarna de olika delarna som redovisas i Kapitel II till V.

Kapitel I Om berättelsen, brobyggaren och integrationen utvecklar de nyckelbegrepp som karakteriserar hela projektet. Berättelsen som vägledande och brobyggaren som förmedlande och förklarande länk mellan deltagare med olika kulturell bakgrund.   Integrationen handlar om ömsesidighet och respekt som förutsättningar och om kommunikation och dialog som redskap. Resultatet blir kunskap om och förståelse för varandras normer och värderingar.

I Kapitel II Familjecentralen Familjehuset Trädet presenteras Pedagogisk familjedokumentation. Det är en narrativ arbetsform som är en del av föräldrastödet på Familjehuset Trädet. Den innebär att nyblivna föräldrar i små grupper gör album med texter och bilder till sina nyfödda barn. Grundtanken är att alla barn har rätt till sin historia, men minnet omfattar inte denna livets första tid. För föräldrarna är det ett tillfälle att reflektera över sin egen barndom, inte minst om de saknar dokumentation om denna. Vad vill jag förmedla till mitt barn som jag inte själv fått med mig?

Kapitel III Familjens Hus handlar om den irakiska brobyggarens arbete med att länka unga arabisktalande mammor till familjecentralens olika verksamheter. Det inleddes under projekt Frusna fötter och permanentades hösten 2012 genom inrättandet av en fast tjänst som brobyggare. Här redovisas också vad brobyggaren betytt för Familjens Hus. Brobyggaren och en förskollärare på Familjens hus har också arbetat med Pedagogisk familjedokumentation.

Kapitel IV Ensamkommande ungdomar ger en bild av deras liv före, under och efter resan från Afghanistan till Sverige. Ungdomarna har använt utställning och film som olika sätt att förmedla berättelser på. I kapitlet redovisas också vad som framkom under projektets konferens i april 2012 på Sätra Bruk, där ensamkommande ungdomar och personer som på olika sätt arbetar med dessa utbytte erfarenheter. Ungdomars reflektioner kring mötet med det nya landet kopplas samman med tre forskningsrapporter om ensamkommandes situation.

Kapitel V Afghanska kvinnogruppen handlar om projektets verksamhet i Eslöv under det sista projektåret med sju afghanska mödrar som återförenats med sina barn. Att återförenas i främmande land innebär särskilda utmaningar som sätter föräldraskapet på prov. Här berättar också den afghanske brobyggaren om sitt arbete.

Kapitel VI Detta har vi lärt oss – våra samlade erfarenheter. Fokus är på sådant som vi vill dela med oss och frågor som vi vill gå vidare med. Här redovisas också projektets avslutande seminarium på kursgården Strandhem i Örkelljunga. Där deltog andra Arvsfondsprojekt som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar, några ur målgrupperna samt andra med särskilt intresse för projektets syfte att stärka människor i livets övergångsskeden.

Projektet ägs av TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning och har finansierats av Arvsfonden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s